Slik krav moms tilbake på Verktøy

July 2Merverdiavgift, eller moms, er en omsetningsavgift brukes på varer og tjenester som leveres i Storbritannia, eller Storbritannia. Virksomheter registrert i merverdiavgiftsmanntallet, inkludert enkeltpersonforetak virksomheter, for eksempel utbyggere og rørleggere, kan gjenvinne moms innholdet på kjøp til bruk i driften av virksomheten. En handelsmann, for eksempel en rørlegger, kan gjenvinne moms betalt på kjøp av verktøy som brukes til forretningsformål, fra Hennes Majestets Revenue and Customs, eller HMRC, det statlige organet ansvarlig for administrasjon og innsamling av merverdiavgift i Storbritannia.

Bruksanvisning

Collect the VAT invoices relating to the purchase of tools in the last VAT accounting period. En samle MVA fakturaer knyttet til kjøp av verktøy i den siste mva regnskapsperiode. De fleste bedrifter sende omsetningsoppgaver hvert kvartal. Pass på at kjøp er inngått forretningsregnskapet, med moms komponent klart vist som en egen post for hver oppføring. Du kan bare kreve tilbake moms betalt for kjøp av verktøy, som en del av den generelle omsetningsoppgave, slik at disse elementene må inkluderes med alle andre kjøp, i kontoene dine.

Add up the VAT due to HMRC, from the sales your business has made, and which are included in your business accounts. 2 Legg opp merverdiavgift på grunn av HMRC, fra salg virksomheten har gjort, og som inngår i virksomhetens regnskap. Legg mva komponent i enhver bedrift relaterte kjøp du har gjort, blant annet kjøp av verktøy.

Subtract the VAT component of your purchases, from the amount of VAT due to HMRC, if the VAT you have collected from sales is greater than the VAT you have paid on purchases. 3 Trekk mva del av kjøpene, fra mengden av merverdiavgift på grunn av HMRC, hvis moms du har samlet fra salg er større enn MVA du har betalt på kjøp. Moms du har betalt ut, inkludert merverdiavgift betalt for verktøy, vil bli avregnet mot mengden av merverdiavgift på grunn av HMRC, redusere beløpet du må betale. Hvis mengden av merverdiavgift betalt ved kjøp er større enn mengden av merverdiavgift du samlet på salg, vil HMRC betaler vi differansen som en tilbakebetaling.

Fill out form VAT 100, which is used for filing a paper-based VAT return, or log into your online account on the HMRC website, and click "Submit your VAT return," to use the electronic version of the VAT 100 form. 1 Fyll ut skjemaet mva 100, som brukes for å sende inn en papirbasert omsetningsoppgave, eller logge inn på din online konto på HMRC nettsted, og klikk på "Send inn omsetningsoppgave", for å bruke den elektroniske versjonen av mva-100 skjema. Sett mengden av merverdiavgift samlet inn fra salget i boks en, og sette mengden av merverdiavgift fra varene du har kjøpt, men ennå ikke betalt for, om noen, i boks to. Sett sammen boksene en og to i boks tre. Dette er mengden av merverdiavgift på grunn av HMRC.

Write, or enter, the amount of VAT you are reclaiming in box four. 2 Skriv, eller gå inn, mengden av merverdiavgift du gjenerobring i boksen fire. Skriv, eller skriv, forskjellen mellom boksen tre og boks fire i boks fem på skjema merverdiavgift 100. Hvis boksen tre er større enn boksen fire, beløpet i boksen fem er beløpet du må betale for å HMRC. Hvis boksen fire er større enn boksen tre, beløpet i boksen fem er beløpet som HMRC må tilbakebetale til deg.

Hit the "submit button" if you are filing an online return, to file the return with HMRC. 3 Trykk på "send-knappen" dersom du sende inn en online avkastning, til fil avkastningen med HMRC. Hvis du sende inn en papirbasert avkastning, bør du legge inn din tilbake til HMRC, og du bør bruke pre-adressert konvolutt følger med velsen.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com