Hvordan Draw japansk Anime Klær

January 11

Hvordan Draw japansk Anime Klær


Anime klær bidrar til å bringe tegningene til liv. Velg klær som representerer karakter, akkurat som hvordan, i anime, de søte figurer har søte antrekk mens de kule figurer ofte bære noe fasjonable eller noe som andre tegn ser som moderne. Tegning bøker for anime og tegneserieskapere har noen dedikert bare for å tegne klær for tegnene. Alternativt kan moteblader være en stor kilde til inspirasjon eller praksis. For best resultat, skape en karakter profil før du velger klær, deretter plukke klær som passer personligheten i karakter profil.

Bruksanvisning

Draw your character's basic form in different positions and from all angles. 1 Tegn din karakters grunnleggende form i ulike posisjoner og fra alle vinkler. Dette gir de viktigste bevegelsene du trenger for å vise når tegningen hans klær. Stående, sittende, avslappende, armene opp eller ut til siden, turgåing og andre bevegelses positurer vil hjelpe. Detaljene er ikke så viktig som de grunnleggende form og kroppsstillinger så dette bør ikke være en komplisert eller lengre skritt.

Begin sketching the clothes over an image of your character standing in a normal, relaxed position facing forward. 2 Begynn å skissere klærne over et bilde av din karakter står i en normal, avslappet posisjon vendt fremover. Dette gir en positur hvor lite bevegelse må bli reflektert i klær og vil fungere som generell veiledning for klær posisjonering i de andre tegningene. Skisser omrisset av klær, med eventuelle nødvendige linjer for å vise klær drapert på eller hviler over hele kroppen.

Determine the light source in the drawing. 3 Bestem lyskilden på tegningen. Hvor lyset kommer fra vil avgjøre skygge steder på klær samt skygge stillinger under og bak karakter samt på karakteren kropp fra klær.

Add detail by making the outline solid and shading wherever the clothing is hidden from natural light such as under the arm along the side of the body or along folds in the clothing that face away from the light source. 4 Legg detalj ved å gjøre oversikten solid og skyggelegging hvor klærne er skjult for naturlig lys, for eksempel under armen langs siden av kroppen eller langs folder i de klær som vender bort fra lyskilden.

Take the remaining positions and draw the clothing on your character in the same way, starting with a basic outline and clothing fold lines then adding detail and shading from the light source. 5 Ta de resterende stillingene og tegne klær på karakteren din på samme måte, og starter med en grunnleggende oversikt og klær brettekanter og deretter legge til detaljer og skyggelegging fra lyskilden. Når skissere på andre tegnposisjoner, må du huske å endre klær over hele kroppen for å reflektere den reposisjonering av hans kropp, armer, ben og andre bevegelser som vil gjeng, krøll, skift eller slepebåt på klær.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com