Ulike metoder for avfallshåndtering

November 17

Ulike metoder for avfallshåndtering


Avfallshåndtering er en bekymring i industrialiserte land med høye bestander. Nylige fremskritt innen teknologi gir sikrere metoder for avhending av avfall. Til tross for disse fremskrittene, forblir avfall miljø helse bekymring. Noen typer avfall er ufarlig for miljøet, men andre er farlig nok til å rettferdiggjøre lover og regler i enkelte land for å forhindre feilaktig bruk av dem.

forbrenning

Forbrenning reduserer avfall i sine grunnkomponenter ved å brenne dem. Denne prosessen genererer varme, som deretter brukes for energi. Den biprodukter av denne overgangsmetode omfatter ulike gasser og inert aske. Forbrenning produserer ulike nivåer av forurensning, avhengig av forbrenningsovn design og avfall blir brent. Imidlertid kan filtre minimalisere forurensning. Forbrenning har en høyere økonomisk verdi enn resirkulering fordi det er billigere å brenne avfall til energi enn utgiftene involvert i resirkulering. Men det er dyrere enn du kaster i et deponi. Forbrenning reduserer avfallsvolumet med opp til 90 prosent av den opprinnelige avfall. Hvis organisk avfall til forbrenning, kan den resulterende aske gi næringsstoffer for hydroponic løsninger. Det er den foretrukne metode for håndtering av giftige kjemikalier og farlig avfall.

Gjenvinning

Gjenvinning er en bevaring metode for avfallshåndtering. Det innebærer gjenbruk av materialer ved reprosessering dem industrielt og gjør dem om til nye eller lignende produkter. De mest vanlige resirkulerbare gjenstander er plast, papir, glass og aluminium. Resirkuleringsbokser er tilgjengelige for hjem, kontor eller offentlig bruk for å samle resirkulering før de tas til resirkuleringssentre. Gjenvinning er den mest miljøvennlige måten å kvitte seg med avfall fordi den ikke legger noe avfall. Ulempen med resirkulering er at bare enkelte elementer kan resirkuleres, og prosesseringsanlegg er dyre å drifte og vedlikeholde.

kompostering

Kompostering er en naturlig biologisk nedbryting prosessen som omdanner organisk avfall til anlegget mat. Dette skjer ved at avfallet for å sitte på ett sted i flere måneder inntil mikrober spaltes den. Denne prosessen kan slå usikre avfallsprodukter i sikker kompost. Kompostering bevarer mer næringsstoffer enn forbrenning og er den foretrukne metode for organisk avfallshåndtering. Ulempene er at det er en langsom prosess og krever en rekke land.

sanitær Deponi

Avfall som ikke kan gjenvinnes eller gi en annen fordel må gå et sted. Dette stedet er vanligvis et deponi. Med nyere teknologi, kan avfallet deponeres på en søppelfylling uten fare for å forurense grunnvannet. Dette gjøres ved å lage en beskyttende foring under avfallet for å hindre skadelige kjemikalier fra å lekke ut i grunnvannet og forurenset drikkevann. Hvert lag av avfall komprimeres og dekket av et lag av jord. Jord med lav permeabilitet foretrekkes for deponier for å gjøre avfallsstoffene mindre utsatt for lekkasje. Noen fyll bruke herde materialer så som sement eller asfalt for å forsegle hvert lag av avfall. Deponier er vanligvis plassert i områder uten flom eller høy grunnvannsnivå.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com