Feilsøking en vanskelig å starte MS 290 Stihl motorsag

March 6

Feilsøking en vanskelig å starte MS 290 Stihl motorsag


Stihl MS 290 motorsag er et nyttig verktøy for å arbeide rundt huset, spesielt når landskaps. Når den skal, vil Stihl MS 290 starte uten problem. Under visse forhold, spesielt hvis motorsag brukes regelmessig og ikke vedlikeholdt, vil du ha problemer med å starte Stihl MS 290. Ved feilsøking av motorsag, kan du ofte tilbake i normal stand uten behov for en servicetekniker.

Bruksanvisning

Check the fuel level in the tank. 1 Kontroller drivstoffnivået i tanken. Du må bruke en bensin og to-takts motorolje i forholdet 2,6 dl olje for hver gallon bensin.

Clean the air filter to ensure the engine receives enough air. 2 Rengjør luftfilteret for å sikre at motoren får nok luft. For å rengjøre luftfilteret, trykker du inn gassregulatorsperren, som ligger på forsiden av Stihl 290, og flytt "Master Control" spaken til "Cold Start." Vri knotten foran det bakre håndtaket mot klokken, og ta av dekselet forgasseren boksen, som er den bakre delen av motorsag, ut av enheten. Trekk ut forfilter, som er tynn, tabbed del bak luftfilteret. Løsne de to mutterne foran luftfilteret og trekk ut luftfilteret. Trykk på luftfilteret mot hånden for å fjerne skitt og rusk, eller bruk trykkluft for å blåse ut filteret. Sett luftfilteret og trekk til mutrene. La forfilteret ut av motorsag for å fullføre trinn 3.

Pull off the spark plug boot and remove the spark plug with the spark plug wrench. 3 Trekk av tennplugghetten og ta ut tennpluggen med tennpluggnøkkel. Rense ut tennpluggen med en ren, tørr klut og kontroller elektrodeavstanden med tennplugg gapper. Den riktige avstanden målingen er 0,2 inches. Sett på tennpluggen og fest tennplugg boot. Skift forfilter, feste dekselet forgasseren boksen og skru på bryteren foran det bakre håndtaket.

Press down on the decompression valve button located below the front handle on the left side of the chainsaw. 4 Trykk ned dekompresjonsventil knappen under fremre håndtaket på venstre side av motorsag. Du bør åpne dekompresjonsventil hver gang du starter motoren, enten det er en kald eller varm start.

Push the hand guard, which is located behind the front handle, forward to set the chain brake. 5 Skyv håndbeskyttelsen, som ligger bak det fremre håndtaket, videresende å sette kjedebremsen. Motoren vil ikke starte hvis håndvernet ikke er flyttet frem.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com