Hvordan fikse en USB Flash Drive Det er skrivebeskyttet?

January 29Filer og data er ofte tapt på grunn av en krasj eller en infeksjon av et virus. Hvis informasjonen ikke blir fulgt opp kan det være tapt for alltid. USB flash-stasjoner, sammen med CD-er, eksterne harddisker og nettlagring, er et viktig verktøy for sikkerhetskopiering av data som er lagret på PCen. Som enhver lagringsenhet USB-minnepinner kan skrivebeskyttet. Dette betyr at dataene på anordningen er beskyttet mot å bli slettet eller endret. Innstillinger på USB-flashstasjonen beskytte informasjonen, men kan endres.

Bruksanvisning

Select "Start" menu fro the lower left corner of your screen. 1 Velg "Start" -menyen fro nedre venstre hjørne av skjermen. Velg deretter "Run." Skriv inn "regedit" i "Open" -feltet, og velg "OK".

Select "HKEY_LOCAL_MACHINE" from the menu on the left of the "Registry Editor" window. 2 Velg "HKEY_LOCAL_MACHINE" fra menyen på venstre side av "Registerredigering" -vinduet.

Select "System" from the menu that will expand, then select "Current control set." 3 Velg "System" fra menyen som vil utvide, og velg deretter "Current kontroll sett."

Select "Control" under the "Current control set" expandable menu. 4 Velg "Control" under "Current kontroll set" utvides menyen.

Select "StorageDevicePolicies" from the "Control" expandable menu. 5 Velg "StorageDevicePolicies" fra "Control" utvides menyen.

Select "WriteProtect" from the right side of the Registry Editor window. 6 Velg "WriteProtect" fra høyre side av Registerredigering vinduet.

Change the number in the "Data Value" field to zero in the box that appears. 7 Endre nummeret i "Data Value" feltet til null i boksen som vises.

Restart your computer and copy files to the USB drive. 8 Start datamaskinen og kopiere filer til USB-stasjonen.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com