Hvordan lære Praise Dance koreografi

June 17

Hvordan lære Praise Dance koreografi


Ros dans er hyppig brukt i løpet av lovsang og tilbedelse seremonier eller andre kirkelige handlinger som en måte å formidle følelser, åndelighet og et bibelsk budskap. En av de viktigste utfordringene ros danse koreografer er å skape en dans som ikke bare er moro og utfordrende for danserne, men viser en følelse av respekt og åndelighet. Det er flere måter du kan lære ros dans koreografi til dansere som vil friske opp noen kirke erfaring ved å tilby publikum muligheten til å oppleve tilbedelse gjennom dans.

Bruksanvisning

Select a song for the dance and a corresponding Biblical lesson. 1 Velg en sang for dansen og en tilsvarende bibelsk leksjon. Diskuter med dansere hva meldingen du ønsker å formidle til publikum. Hvis du har valgt skrift diskuterer sannheten, for eksempel, vil dansere vise en annen holdning enn om ditt skrift diskuterer synd. Hvis dette er ditt første resultatene, kan det hende at dansere foretrekker å ha budskapet rett og slett være at det er mulig å tilbe Gud gjennom dans.

Pray with your dancers before each rehearsal and remind them that the intent behind praise dance is to lead the audience into a time of worship. 2 Be med dansere før hver øvelse og minne dem om at intensjonen bak ros dans er å lede publikum inn i en tid for tilbedelse. I stedet for å tilby rett og slett et flott show, dine dansere må også oppfordre publikum mot en bønn holdning gjennom sine bevegelser på scenen.

Demonstrate each dance movement to your dancers slowly. 3 Demonstrere hver dans bevegelse til danserne langsomt. Se hver danser utføre bevegelsen for å sikre at hun forstår farten. Assist noen sliter dansere; utføre den bevegelse sammen som en gruppe.

Rehearse the dance without music. 4 Øver danse uten musikk. Det er viktig for dansere å lære trinnene uten musikk, og hvor mange slag hver bevegelse skal vare. Lyd vanskeligheter kan oppstå under forestillingen hvor en danser ikke kan være i stand til å tydelig høre musikk eller, hvis en danser mister sin plass og blir nervøs, hun trenger å vite takt telling av dansen for å fange opp og finne sin plass en gang til. Et mål av musikk består av fire slag, som er et godt sted å begynne å telle. Noen koreografer foretrekker å presentere bevegelser i åtte teller. Snakk med dansere for å finne ut hvilken stil teller fungerer for din gruppe.

Practice the dance with the music. 5 Øv på dansen med musikken. Fortsett å telle høyt under sangen å sørge for at danserne holder på målet. Etter flere fremgangsmåter, stoppe telling og la medlemmer av gruppen dans til sangen. Gjør eventuelle nødvendige midlertidige justeringer før resultatene. For eksempel, hvis en viss bevegelse føles vanskelig eller tvunget når utført med sangen, endre den før forestillingen.

Create new dance moves and encourage your dancers to create new moves that display the message of your song. 6 Opprett nye dansetrinn og oppfordrer dansere å skape nye bevegelser som viser budskapet om sangen. Velg dansetrinn som er morsomme, men respekt. Siden ytelsen er en religiøs hendelse, unngå sensuelle eller erotiske dansetrinn som kan avskrekke fra meldingen på hånden. For å få ideer til nye dansetrinn, se musikkvideoer eller kristne ros dansevideoer til å vekke din kreativitet.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com