Hvordan sjekke folks bakgrunn for gratis

August 25

Hvordan sjekke folks bakgrunn for gratis


En bakgrunnssjekk er et verktøy som brukes av mange politi, private etterforskere, og arbeidsgivere. Sjekken vil liste en bestemt persons kriminell historie, kreditt-historie, og bosted historie. Bakgrunn sjekker blir ofte brukt til å bedre forstå noen under etterforskning, vurdere sannferdighet, bestemme sannsynligheten for at den enkelte vil begå en forbrytelse, eller forutsi sannsynligheten for uetisk atferd. Mens offisielle bakgrunnen sjekker kan være kostbart, det er skritt som kan tas for å gjøre det selv med liten eller ingen kostnader.

Bruksanvisning

Gather as much information as you can about the person whose background you are checking. 1 Samle så mye informasjon som mulig om personen som bakgrunn du skal sjekke. Finn personens adresse og telefonnummer. Hvis du ikke kjenner telefonnummer og adresse, søke etter dem i en telefonboken eller en online telefon liste tjeneste. Bestem personens fødselsdato. Hvis du ikke vet fødselsdato, utnytte sine sosiale nettverk for å bestemme dato som folk flest liste denne informasjonen på nettet.

Check to see if the individual has a local arrest history. 2 Kontroller for å se om den enkelte har en lokal arrest historie. Gå til den lokale sheriffen avdeling i kommunen der han bor. Spør resepsjonisten for alle hendelsesrapporter og arrest poster for navnet du søker. Noen etater kan kreve at du betaler en liten avgift for papirkopier. Denne avgiften er vanligvis ikke mer enn tjuefem cent per kopi.

Check to see if the person you are researching has any court orders, judgments or liens against them by going to the local court clerk. 3 Sjekk om den personen du er forsker har noen rettskjennelser, dommer eller heftelser mot dem ved å gå til den lokale domstolen kontorist. Informer nestleder domstol kontorist som du utfører en lokal bakgrunn sjekk. Oppgi navn og adresse på den personen du er forsker.

Check to see if the person owns any local property by going to the local Register of Deeds office. 4 Sjekk om personen eier en lokal eiendom ved å gå til den lokale Registeret Deeds kontor. Informer ekspeditøren at du søker etter en eiendom som kan være oppført i den enkeltes navn. Gjennomgå boken for å bestemme eiendom som eies, hvis det ble kjøpt eller arvet, og verdien av eiendommen.

Review the documents you have received during your research. 5 Gå gjennom dokumenter du har mottatt i løpet av din forskning. Kontroller at navnet og fødselsdato matche den personen du er forsker. Oppbevar disse dokumentene i et sikkert sted for å hindre unødig sjenanse for den personen du har forsket på, og for å hindre deg fra videre arbeid.


© 2019 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com