Hvordan beregne energikostnader for lyspære

October 28

Hvordan beregne energikostnader for lyspære


Energi måles i kilowattimer (kWh). Din energi per pære avhenger av hastigheten din energi selskapets kostnader, antall kilowattimer du bruker, og effekten på pære. Å gjøre denne beregningen er enkel. Du kan finne energi kalkulatorer på nettet som anslår kostnadene for energi, men det er best å bruke din egen strømregning for å få den faktiske prisen du betaler for elektrisitet.

Bruksanvisning

View your electricity bill and take note of how many kilowatt hours you used and the total of your bill. 1 Se strømregningen og legg merke til hvor mange kilowattimer du brukte og summen av regningen. Del totalt regningen på totalt kilowattimer du brukte for å få total rate. Eksempel: 1.000 kWh gir en regning på £ 65 $ 100/1000 = 0,10 Du blir belastet 10 cent per kilowattime bruk.

Find out how many kilowatt hours you are using with your bulb during your billing cycle (typically one month). 2. Finn ut hvor mange kilowatt timer du bruker med pære i løpet av faktureringssyklusen (vanligvis en måned). Multipliser antall timer pære er slått på i 30 dager ved effekten på pære. Effekten på pære vil bli oppført på den og emballasjen. Eksempel: 100 watt x 400 timer (over 30 dager) = 40.000 watt timer.

Convert watt hours to kilowatt hours. 3 Konverter watt timer til kilowattimer. En kilowattime er 1000 watt. Eksempel: 40.000 watt timer / 1000 watt = 40 kilowattimer. Din pære opererte 40 kilowattimer.

Find your cost for that bulb in one month. 4 Finn kostnadene for at pære i en måned. Multipliser de kilowattimer av hastigheten som du ble belastet per kilowatt time. Eksempel: 40 kilowatt timer x .10 cent per kilowatt time = kr 2,60 Du brukte £ 2.60 alene på den aktuelle pære som bruker 100 watt med strøm. Hvis du byttet til en lavere wattstyrke pære, vil regningen bli mindre, og du vil spare penger.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com