Sette inn en WFM-fil til Word

June 13

Sette inn en WFM-fil til Word


WFM filer kommer fra oscilloskop maskiner og inneholder data om kurver som oscilloskop genererer, lese og manipulere. For å sette denne typen fil i et Microsoft Word-dokument, må WFM filen først konverteres til en type fil som kan brukes av en Windows-PC og leses som en slags tekst data. Typisk vil dette være TXT-formatet. Den eneste måten å konvertere WFM til TXT er å bruke gratis-men-proprietær programvare laget av oscilloskop produsenten, Tektronix. Du kan også bare legge filen inn i dokumentet.

Bruksanvisning

Download the conversion application. 1 Last ned konvertering program. (Se Waveform Converter program lenke i Resources i denne artikkelen for en direkte link.)

Open the EXE file you just downloaded. 2 Åpne EXE-filen du nettopp lastet ned.

Click the Start button on your Windows computer and navigate to the Command Prompt utility. 3 Klikk på Start-knappen på Windows-datamaskinen, og naviger til Ledetekst verktøyet.

Type "ConvertTekWfm" follow by a space, a left bracket ("[") symbol, another space and the location of your WFM file on your hard drive. 4 Type "ConvertTekWfm" følge av et mellomrom, en venstre brakett ( "[") symbol, en annen plass og plasseringen av WFM fil på harddisken. Deretter skriver en annen plass, etterfulgt av "pipe" karakter ( "|") og en annen plass. Deretter skriver du inn navnet på WFM fil, som skulle ende i ".wfm", og trykk space igjen, etterfulgt av "[/ TXT] [output.txt]". Til slutt trykker du på "Enter" på tastaturet.

Open the folder where your WFM file exists. 5 Åpne mappen der WFM filen finnes. Det skal nå være en fil kalt det "output.txt" som du kan nå åpne i Microsoft Word.

Click "Insert" on the menu bar of your Word document and select "Object." 1 Klikk "Sett inn" på menylinjen i Word-dokumentet og velg "Object".

Click "Create from File." 2 Klikk "Opprett fra fil."

Navigate your system's folders to locate your WFM file and double-click on it. 3 Naviger systemets mappene for å finne din WFM filen og dobbeltklikk på den.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com