Hvordan overføre fra ett iPhone til en annen

February 6

Hvordan overføre fra ett iPhone til en annen


Hvis du har kjøpt en ny iPhone og ønsker å beholde dataene fra den gamle enheten, kan du gjøre det ved å sikkerhetskopiere innholdet på eldre enheten og overføre den til den nye iPhone. Ifølge Apple, sikkerhetskopier for iPhone oppstår når enheten er koblet til datamaskinen og lagrer sikkerhetskopier basert på datoen de ble lagret på datamaskinen. Når du overfører data fra en iPhone til en annen, vil all informasjon som var tidligere på den nye iPhone byttes.

Bruksanvisning

Connect the iPhone to your computer using its USB cable. 1 Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.

Right-click the "iPhone" tab located in the source pane of iTunes (the side menu), and click "Back Up." 2 Høyreklikk på "iPhone" -fanen ligger i kildepanelet i iTunes (sidemenyen), og klikk "Back Up".

Click "Eject" on the "iPhone" tab and remove the docking cable from the older iPhone. 3 Klikk på "Eject" på "iPhone" -fanen og fjern docking-kabelen fra den eldre iPhone.

Insert the docking cable into the new iPhone and click the "iPhone" tab in the iTunes' source pane. 4 Sett docking-kabelen inn i den nye iPhone, og klikk på "iPhone" -fanen i iTunes 'kildepanelet.

Right-click the "iPhone" tab and click "Restore from Back Up." 5 Høyreklikk på "iPhone" og klikk "Gjenopprett fra sikkerhetskopi." Velg sikkerhetskopierings dato og klikk "Fortsett".

Click "Eject" in the source pane to disconnect the iPhone. 6 Klikk på "Eject" i kildepanelet for å koble iPhone.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com