Hvordan skrive ut bilder fra et minnekort bare

June 16

Hvordan skrive ut bilder fra et minnekort bare


Digitale fotografer trenger ikke datamaskiner til å utføre utskriftsjobber lenger. Noen skrivere har innebygde minnekortlesere som tillater brukere å skrive ut digitale fotografier ved å sette kortet direkte inn i ansiktet av skriveren. Foto skrivere med innebygde kortlesere er tilgjengelig for forbrukerne for hjemme-bruk, og mange fotoforretning forhandlere har selvbetjente kiosker med innebygde kortlesere på store steder.

Bruksanvisning

Connect a printer that has a built-in card reader to an electrical power outlet, and turn it on. 1 Koble en skriver som har en innebygd kortleser til en stikkontakt, og slå den på. HP, Epson, Sony og Kodak produserer forbruker klasse fotoskrivere med kortlesere. Disse skriverne er noen ganger kalt "foto bare" skrivere.

Load photo quality paper into the printer's paper tray. 2 Legg i fotokvalitet papir i skriverens papirskuff. Unngå overbelastning av skuffen ved å konsultere skriverens brukermanual eller bruksanvisning for spesifikke side last retningslinjer om maskinen din.

Insert the memory card in the memory card slot that fits the size of your card. 3 Sett inn minnekortet i minnekortsporet som passer størrelsen på kortet ditt. Sporene korresponderer med noen av de mest populære korttyper som Compact Flash, Secure Digital, Multi-Media, XD Picture Card, Memory Stick og Smart Media.

Select the print options that you desire on the printer's display. 4 Velg utskriftsalternativene som du ønsker på displayet på skriveren. De fleste fotoskrivere med innebygde kortlesere har grunnleggende alternativer som for eksempel antall utskrifter på en side, dimensjonene av hver utskrifts og antall kopier. Se i skriverens bruksanvisning manual for utskriftsalternativer maskin tilbud.

Select the "Print," "Confirm" or "Start" command to process the print command, and begin printing your photos. 5 Velg "Skriv ut", "Bekreft" eller "Start" -kommandoen til å behandle utskriftskommandoen, og begynne å skrive ut bildene dine.

Go to a retail store with photo printing kiosks. 1 Gå til en butikk med fotoutskrift kiosker. Disse maskinene fungerer som minibanker eller minibanken med lignende inngang og utgang teknologi. Detaljister som Target, Wal-Mart, Walgreens og CVS har selvbetjeningsfotokiosker med kort readers.Tap berøringsskjerm på kiosken for å få maskinen ut av sovemodus.

Enter the start commands on the touch-screen menu according to the machine's instructions on the screen. 2 Angi start kommandoer på touch-screen menyen i henhold til maskinens instruksjonene på skjermen. Dette kan inkludere ting som å sette det aktuelle språket for resten av trinnene.

Follow the directions on the screen to set the media type to "Memory Card." 3 Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn papirtypen til "minnekort".

Insert the memory card in the memory card slot on that kiosk that fits the size of your card. 4 Sett inn minnekortet i minnekortsporet på at kiosk som passer størrelsen på kortet ditt. Maskinen vil starte med å lese kortet og begynne å behandle forhåndsvisninger av bildene på skjermen berøringsskjermen.

Tap the touch-screen monitor on the kiosk to bring the machine out of sleep mode. 5 Trykk på berøringsskjerm på kiosken for å få maskinen ut av sovemodus.


© 2020 termigone.com | Kontakt oss: webmaster# termigone.com